Pages

Thursday, August 22, 2013

Adaptation

By now we all know that climate change is happening and that we are looking at at least a few degrees warmer world. Even if we would stop emitting green house gases right now the carbon that we already have emitted will stay in the atmosphere for at least a millennium and thus continue the warming effect. So what to do? Adaptation is becoming more and more important. Here is a video by UN Habitat an adaptation project in Mozambique. Any other adaptation projects you know of?Då vi numera vet att vi kommer att leva i en allt varmare värld och att även om vi nu slutar släppa ut mera växthusgaser så kommer de gaserna som redan finns i atmosfären att bidra till en varmare värld i mer en tusen år, då blir det allt viktigare att vi lär oss anpassa oss till klimatförändringarna för att överleva. Videon är om ett projekt i Mozambique där man försöker hjälpa invånarna att anpassa sig till ett liv med mera översvämmingar p.g.a. klimatförändringarna. Vet ni om andra projekt som jobbar för att anpassa oss till klimatförändringarna?

No comments:

Post a Comment