Pages

Tuesday, August 27, 2013

Loviisa Historical Houses and Local Food event

On Sunday I checked out Loviisa historical houses event with a friend. They were very nice and I have never seen so much people in our little town, so it seems to be a popular event! Many of the houses are quite small as they were built over a 100 years ago but it was cool to see how people have renovated them and how they have solved the tiny space dilemmas.

I also went to the urban gardening event I wrote about before. The speakers were Sami Tallberg, a chef who has written a book about wild herbs (this book is now on my wish list!), Pinja Sipari from Dodo, Ann-Mari Syvänniemi from the Central Union of Agricultural Producers and Forests owners, Jarmo Ake from the restaurant school Perho and Jukka Ahonala from the ecological farm Svarfvars.

It was a very interesting discussion on everything from Finnish culture and transition towns to ecological vs. conventional farming. I think I will keep it short here and just quote the moderator Mia Aitokari's conclusion:

For a "good life" we need cooperation (between different food organizations, politicians and farmers), less bureacracy (for food producers and farmers), humane rules (some of the current rules are a bit over the top which has put and end to e.g. children cooking in their kinder garden or primary school), knowledge of one's own food culture and learn about the food culture from young age.


A turtle in one of the gardens. 

Some of the old houses.

Old Barn.

Newly renovated entrance (no pics were allowed in the houses unfortunately).

Loads of people in the old town.

My friends favorite house, it was indeed amazing indoors!


På söndag åkte jag och en kompis och kollade på Lovisa historiska hus. Har aldrig sett så mycket människor och turister i lilla Lovisa, det är tydligen populärt, men staden har nog också fina gamla hus! Många av husen är ganska små då de byggdes för mer än 100 år sedan men det var kul att se hur de som bor där har renoverat och hittat på lösningar.

Jag gick också och lyssnade på eventet jag skrev om tidigare om urban odling etc. Där talade Sami Tallberg, som har skrivit en bok om vilda örter (som jag väldigt gärna skulle ha!), Pinja Sipari från Dodo
, Ann-Mari Syvänniemi från Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter, Jarmo Ake från restaurangskolan Perho och Jukka Ahonala från ekogården Svarfvars.

Det var en intressant diskussion och vi hörde olika åsikter om allt från Finsk kultur, omställningsrörelsen och eko vs. konventionell odling. För att sammanfatta det kort citerar jag debattledaren Mia Aitokaaris slutsats:
För ett "bra liv" behövs sammarbete (mellan organisationer, politiker och jordbrukare), mindre byråkrati (för jordbrukare och andra matproducenter), humana regler (just nu är vissa regler lite väl hårda då man t.ex. ha måsta sluta med att låta barn baka eller kocka i skolan eller på dagis), kunskap om den egna matkulturen och lära sig om den från ung ålder.

No comments:

Post a Comment